תגית: רציונאליות

אבן, נייר, מספריים
המחאה החברתית
אי-רציונאליים