תגית: רציונליזם

שעון אסטרונומי, קופרניקוס, סמואל ווטסון
אמונה, כתבי הקודש