תגית: רשתות עצביות

מחשב קוונטי, מתקן קירור, IBM Q
כדורסל, טבעת