תגית: שונות עצבית

כינור, צוואר כינור, כלי קשת, מגרות
ילדה, שורשים, עצים