תגית: שושנה זובוף

סמרטפון, סמארטפון, מעקב
חייל בריטי, מצעד
קוביות, רקע כחול, פייסבוק
אפרוח, ביצים, קרטון ביצים
מסיכה, גבר צעיר