תגית: שושנה זובוף

קוביות, רקע כחול, פייסבוק
אפרוח, ביצים, קרטון ביצים
מסיכה, גבר צעיר