תגית: שיכוך כאב

מגע, ידיים
יד צעירה, יד זקנה, ורד אדום