תגית: שימפנזה

שעון אסטרונומי, קופרניקוס, סמואל ווטסון
ברווזונים