תגית: שימפנזות

חולדה, חולדות
משחק, התזה, מים, מפל