תגית: שימפנזות

עקבות, עקבה, כף רגל
חולדה, חולדות
משחק, התזה, מים, מפל