תגית: שינויי אקלים

ילדה, סולם, עולם, מפה, ניקיון, ספוג
כלב ים לבן