תגית: שיניים

בסטר קיטון
רופא השיניים, חרר ון הונהורסט