תגית: שיקול דעת

גדר, נעלי התעמלות
מדיד, כור גרעיני
החלטה