תגית: שיקום

דגל ארצות הברית
גדר, תיל, קונצרטינה, מכשול
פסים, שמיים
טלפון ציבורי, בית כלא
אישה לבד, שדה חיטה
לורן ווקר, פרויקט המחילה
סמי רנגל, פרויקט המחילה
נעלי התעמלות על חוט חשמל
ד"ר צאק סנדסטרום, פרויקט המחילה
מחנה אוהלים במונגוליה
נשים נושאות סלים