תגית: שכר

קשישים, זוג
ניו דיל, ציור קיר, ספריית הקונגרס, פועלים, ארה"ב