תגית: שלום במזרח התיכון

גלות
חיילים
ציפור בתעופה
חפצים זרוקים על מרפסת
קטיף תפוזים