תגית: שלום במזרח התיכון

חיילים
ציפור בתעופה
חפצים זרוקים על מרפסת
גלות
קטיף תפוזים