תגית: שמחה

כלה, דמעות, אושר
צעירים, צחוק
גברים צוחקים
אם ובנה