תגית: שמרנים

בתים
ידיים, כאב
חולדה, אמבטיה
שמרנים וליברלים
מחאה ליברלית