תגית: שמרנים

חולדה, אמבטיה
שמרנים וליברלים
מחאה ליברלית