תגית: שעבוד

אישה, רעלה, תכשיטים, רכוש
כותנה
מותו של סנקה, ז'אק-לואי דויד