תגית: שפות

ז'ק ברל
כלב ים לבן
צופר רכב ליד אוזן
לורן בקול