תגית: שקר

כדור זכוכית, ספירה
קוביות משחק עם פאות רבות
הנאהבים