תגית: שרלי הבדו

גרטה תונברג, ז'אן ד'ארק, מחאה, אקלים, סביבה
אמנות רחוב, קופנהאגן
יהודים ושוטרים חמושים