תגית: תאוסופיה

ילדה, שמלה ירוקה, ציור, דיוקן, פנים, ירוק
צינור, שמיים, ספירלה