תגית: תודה

תודה, לב, עץ, ענף, עלים
קיץ, מארי קסאט
הוקרה, גבר פורש זרועות מול דמדומים