תגית: תודה

ארנסט לודוויג קירשנר, מרצלה
תודה, לב, עץ, ענף, עלים
קיץ, מארי קסאט
הוקרה, גבר פורש זרועות מול דמדומים