תגית: תוחלת חיים

ילדה, אבא, כתפיים, כדור הארץ, גיר, קיר
ברקוד, קריסה
איש זקן
כיסא גלגלים, כיסאות עץ
רופא ומטופליו
זקנים נהנים
רומא העתיקה, פסלים