תגית: תוחלת חיים

ברקוד, קריסה
איש זקן
כיסא גלגלים, כיסאות עץ
רופא ומטופליו
זקנים נהנים
רומא העתיקה, פסלים