תגית: תוכנה

מופשט, צבע, נוזלי
מחשב מכני, מחשב מעץ