תגית: תומאס מאן

גזע עץ, סחופת, לובק, חוף הים
טרנר, The Fighting Temeraire