תגית: תומס ג'פרסון

אזיקים
תאנים
הצהרת העצמאות של ארצות הברית, ג'ון טורנבול