תגית: תועלתנות

מזלגות, גולות, השתקפות
זוהר, גלגל אש, בוהק, מלאך
עלה, קריסטל, זכוכית
גלגל הצלה