תגית: תורת האינפורמציה

חידקים, באר סדיקה הידראולית
פליקס ולוטון, הכדור