תגית: תורת הקוונטים

כוכב ים
צנצנת, אדים, שיקוי, קסמים
כביש, לילה, נורבגיה, תנועה, אור, מכונית
טיפות מים, עלה, עץ אדר
סיכות משרדיות ירוקות
צמר פלדה נשרף