תגית: תורת הקטגוריות

מחשב קוונטי, מתקן קירור, IBM Q
כדורי גולף, ביצים