תגית: תחרותיות

לוטו, לוח הגרלה
ילד בחליפה של מבוגר