תגית: תיעוד

אם נודדת, דורותיאה לאנג
נחש קוברה יוצא ממגרה