תגית: תיעוד

מטוס מעץ, מטוס צעצוע
אם נודדת, דורותיאה לאנג
נחש קוברה יוצא ממגרה