תגית: תכנון עירוני

איש מזוקן, מוסלמי מבוגר, גרפיטי, עירוני
עיר בישראל