תגית: תלות

טשטוש, פנים
זוג, מטריה, גשם, גשר
Malva - Abstract BKI3k 2008, פסיכודלי