תגית: תלמוד

דמון בישיבה, מיכאיל ורובל
טחנות רוח, טחנת רוח, לה מנצ'ה