תגית: תלמוד

קליפות ביצים, ביצים שבורות, ביצים
קופיץ
דמון בישיבה, מיכאיל ורובל
טחנות רוח, טחנת רוח, לה מנצ'ה