תגית: תל אביב

בית דירות, תל אביב, כיכר הבימה
אקדח לוגר, אפר
אוטובוס מפרקי
עיר בישראל