תגית: תנועת ההאטה

שניים, במבוק, קוביות, חוף, חול
כביש, איסלנד, ערפל, גופרית