תגית: תסמונת הדחק הפוסט-טראומטי

זוג, מטריה, גשם, גשר
זרוע, פרפר