תגית: תסמונת הדחק הפוסט-טראומטי

בית, גפרורים
זוג, מטריה, גשם, גשר
זרוע, פרפר