תגית: תעמולה

סיגריה, אפר, סיגריה בוערת
אצבע מכוונת, אקדח
Humvee, רכב האמר.