תגית: תעשייה

קופסאות, תאים
להב, מתכת, השחזה, מפעל