תגית: תפישה

ראש כרות, אישה, צלחת, סכו"ם, אשליה
מראות בו-זמניים, אומברטו בוצ'וני