תגית: תרבות

תדמור, פלמירה
מקדש, יוון, שרידים, חורבה
כיסאות נוח, ים, חוף
כלב, תלוי
הפסקת הצהריים של פועלי הברזל, תומס פולוק אנשוץ
בובות קן