תגית: תרומה

הודו, אישה, זקנה, ילדה, עוני
מאגים, ספלים
חיוך, אדיבות, נתינה
דגל ארצות הברית, קורונה, אבל
מתנה, סרט אדום, לבבות
צ'וקטאו
עגבניות, זנים של עגבניות
סרטים אדומים, מתנות