תגית: CBT

פסים, שמיים
אש, עצים, עצי בעירה, בעירה
עלים, סתיו, שלכת