תגית: LIGO

מכונת תפירה, מחט, תפירה
מופשט, ציור מופשט