mexico68sketch

מקסיקו 68, אולימפיאדה, לוגו, לאנס וויימן

סקיצה לעיצוב אולימפיאדת מקסיקו 68, לאנס וויימן

באלכסון ב
§ מדיה |