814px-Schongauer_Anthony

אנטוניוס הקדוש, מרטין שונגאוור

https://he.wikipedia.org/wiki/שד_(מיתולוגיה)#/media/קובץ:Schongauer_Anthony.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |