Oberburgermeister_Haken

Oberburgermeister Haken, גירוש, לנין, ברית המועצות

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Oberburgermeister_Haken.jpg

באלכסון ב
§ מדיה |