אני אותך ואת אותי

האם אנחנו יודעים שאדם אחר נמשך אלינו? ומדוע אנחנו טועים?
X זמן קריאה משוער: 3 דקות

בני-אדם נוטים להשליך את רמת העניין שלהם על בני-זוג פוטנציאליים. יותר מאשר לחצים אבולוציוניים ספציפיים לכל אחד משני המינים, העובדה הזאת היא שעשויה להסביר מדוע לעתים קרובות גברים ונשים תופשים לא נכון את העניין המיני מצד בני זוגם – כך עולה ממחקר חדש.

הבדלים בין המינים בטעויות בתפישה של העניין במין תועדו היטב, אבל עדיין לא ברור מה מסביר את ההבדלים הללו, כך לפי אנתוני ג'. לי (Lee) מאוניברסיטת סטירלינג שבסקוטלנד ועמיתיו. החוקרים מסבירים שיש שני סוגים של דיוק בתפישת העניין במין: (א) האם ובאיזו מידה בני-אדם יכולים להבחין בבני-זוג אפשריים ליחסי מין, ו-(ב) האם בני-אדם נוטים להעריך יותר או פחות מדי את העניין של האחרים במין, ללא קשר ליכולתם להבחין בבני-זוג אפשריים ליחסי מין.

החוקרים השתמשו במדדים הללו כדי להעריך את מידת העניין של אחרים במין. לי ועמיתיו בדקו 1,226 בני-אדם שהגדירו את עצמם כהטרוסקסואלים (586 גברים ו-640 נשים). הנבדקים השתתפו במשימת "speed dating", שבה הם פגשו אחדים מבני המין השני למשך שלוש דקות והיו חופשיים לשוחח על נושא חופשי כרצונם. לאחר כל מפגש, המשתתפים דירגו את העניין המיני שלהם וכן את העניין המיני שהם זיהו אצל בני-זוגם למפגש. המשתתפים גם דירגו את מידת המשיכה שלהם עצמם – הפנים, הגוף, ואישיות וכן בהערכה כוללת, וכן את הנטייה הסוציו-מינית שלהם – כולל את נכונותם לקיים יחסי מין בלתי מחייבים בעבר, את יחסם למין ללא התחייבות ואת רצונם במין.

הנבדקים דייקו למדי בזיהוי אותם בני-זוג שהיו יותר או פחות מעוניינים בהם, ונראה כי העניין שלהם עצמם במין לא שינה את האופן שבו הם תפשו את העניין במין מצד בן-הזוג למפגש. יחד עם זאת, באורח התואם את המחקר עד כה, גברים נטו יותר מנשים להערכת יתר באשר לרמת העניין של בנות-הזוג שלהם במין.

מעניין לציין כי ההטיה הזאת נעלמה כשהחוקרים שקללו את הנטייה הסוציו-מינית ואת הדירוג העצמי של מידת המשיכה של הנבדקים. ללא קשר למינם של הנבדקים, מי שהייתה להם נטייה מובהקת יותר ליחסים קצרי-טווח ולמין ללא התחייבות, יחד עם אלו שדירגו את עצמם כמושכים יותר, זיהו רמות גבוהות יותר של עניין במין מצד בני-הזוג, ללא קשר למידת התקפות של התפישות הללו. הממצאים הללו תואמים את התובנה שלפיה בני-אדם משליכים את העניין המיני שלהם על בני-הזוג שלהם.

התוצאות גם הראו שהתפישות השונות בקרב גברים ונשים עשויות לנבוע מכך שגברים גם מוכוונים יותר ליחסים קצרי-טווח ושהם מגלים עניין רב יותר בבנות-הזוג שלהם. הממצאים הללו מורים על כך שבני-אדם יכולים לקלוט באורח מדויק אותות של עניין מיני, אפילו במפגשים קצרים, אבל שהעניין הממשי במין אצל בני-הזוג כנראה משחק תפקיד משני בתפישות הללו.

אך על פי כן, הממצאים הללו סותרים את האמונה העממית שתפישות ביחס לעניין במין התפתחו באורח שונה בקרב גברים ונשים כיוון שיש לגברים יתרון בהערכת-יתר, ולנשים יש יתרון בתת-הערכה, של העניין המיני. נראה כי הממצאים מורים על כך שהנטייה של בני-אדם להניח שבני-זוג פוטנציאליים מגלים עניין מקביל והדדי במין מובילה להצלחה רבה יותר בזיווגים, ללא קשר באיזה משני המינים מדובר.

"אפשרות אחרת היא שההטיה הזאת עשויה לא לשקף התאמה מיוחדת כלל מבחינה אבולוציונית, אלא נטייה רחבה יותר של בני-האדם להניח שאחרים חושבים כמוהם", כך משערים לי ועמיתיו.

לסיכומו של דבר, המחקר מראה שיש גורמים נוספים, פרט למין, העשויים להסביר את ההבדלים בין גברים ונשים בתפישת העניין ביחסי מין. הממצא מאתגר את התפישה שלפיה טעויות בזיהוי רמת העניין ביחסי מין קורות אך ורק בגלל הבדלים בין שני המינים בכל הקשור ללחצים של בחירה אבולוציונית.

מקורות

Lee, A. J., Sidari, M. J., Murphy, S. C., Sherlock, J. M., & Zietsch, B. P. (2020). Sex differences in misperceptions of sexual interest can be explained by sociosexual orientation and men projecting their own interest onto women. Psychological Science, 31, 184–192. https://doi.org/10.1177/0956797619900315

המאמר פורסם במקור ב-Association for Psychological Science. כל הזכויות שמורות לאלכסון.

תרגם במיוחד לאלכסון: אדם הררי

תמונה ראשית: מגנטים סקסיים. תצלום: ג'ייסון לאונג, unsplash.,com

Photo by Jason Leung on Unsplash

מחשבה זו התפרסמה באלכסון ב על־ידי APS Observer.


תגובות פייסבוק