183220441

לטאה

Land iguana, Galapagos Islands, Ecuador

באלכסון ב
§ מדיה |